Som bestyrelse står vi klar til at tage i mod din henvendelse.

Nedenfor finder du vores kontaktoplysninger og de interesse-/kompetence-/fokusområder, som vi hver især har fokus på.

– Er du i tvivl om hvem du skal kontakte, så er du velkommen til at kontakte vores formand, som altid kan hjælpe dig videre.

Med venlige hilsener og i håb om at høre fra dig

Bestyrelsen, Dansk Selskab for Fysioterapi i Arbejdsliv

 

Vores bestyrelse

Her kan du se, hvem der sidder i vores bestyrelse. 

Medlemmerne præsenteres i alfabetisk rækkefølge:

 

frederik 2019

Frederik

Medlem af bestyrelsen

Jeg har arbejdet en del år som intern arbejdsmiljøkonsulent bl.a. på sygehuse og på SDU. Er aktuelt ansat som Adjunkt i fysioterapi på Fysioterapeutuddannelsen i Odense.

Jeg har en Master i Sundhedsfremme og har en Lead Auditoruddannelse i arbejdsmiljøcertificering.

Mine hovedinteresser indenfor arbejdslivet er arbejdsmiljøet samt forebyggelse og sundhedsfremme på arbejdspladsen.

Jeg vægter højt at vi, som fysioterapeuter i rollen som konsulent, er inddragende og procesorienteret men samtidig tro mod lovgivningen. Jeg er særligt interesseret i sundhedsadfærden, både nudging og traditionelle adfærds- og motivationsteorier.

Kontakt mig på

 

gitte 2019

Gitte

Formand

Jeg blev uddannet fysioterapeut i 1990 og har arbejdet inden for arbejdsmiljøområdet siden 1998. Dels som projektleder på arbejdsmiljøforbedrende projekter, dels inden for arbejdsmiljøforskningen og i de sidste mange år som ekstern rådgiver og leder i en stor konsulentvirksomhed.

Jeg har særlig erfaring med rådgivning til større virksomheder omkring, hvordan man styrer arbejdsmiljøet, samarbejder i arbejdsmiljøorganisationen og får implementeret de gode løsninger, som man typisk kender i teorien.

Noget af det jeg brænder for indenfor arbejdsmiljøet, er netop, hvordan en arbejdsplads kan lykkes med at få skabt de forandringer, der betyder en ændring for ledere og medarbejdere. Dette er også årsagen til at jeg har taget en Master i Organisationspsykologi.

Kontakt mig på

 

helle 2019

Helle

Medlem af bestyrelsen

Jeg er uddannet fysioterapeut i 1991. I 2008 supplerede jeg dette med en diplom i ledelse, og i 2016 afsluttede jeg en master i læreprocesser m. speciale i org. psyk. og ledelse.

Siden 1999 har jeg arbejdet som ekstern konsulent og leder i rådgivningsvirksomhed med arbejdsmiljørådgivning inden for både det offentlige og private område. Jeg har arbejdet med at facilitere processer og rådgivet indenfor ergonomi og trivsel, generelt arbejdsmiljøarbejde, udvikling og læring.

Metodisk finder jeg det både vigtig, sjovt og nyttigt at arbejde med involvering af deltagere så tæt på praksis som muligt.

Jeg arbejder nu som intern arbejdsmiljøspecialist i Carlsberg DK. Her understøtter jeg Logistikområdet med at forebyggelse ulykker, forbedre sikkerhedskultur og -adfærd, ergonomisk rådgivning med meget mere.

Kontakt mig på

 

maja ergonomi

Maja

Medlem af bestyrelsen

Jeg blev uddannet fysioterapeut i 1991 efter at have taget en bachelor i medicin. Sidenhen suppleret med Diplom i læring og pædagogik og en chefkonsulentudannelse.

Jeg har arbejdet i Geriatrisk Team og mange år som distriktsterapeut i en kommune med ansvar for blandt andet arbejdsmiljø i hjemmeplejen og arbejdsmiljøuddannelse for arbejdsmiljøgrupperne. For nuværende har jeg arbejdet 10 år som arbejdsmiljøkonsulent i Region Midtjylland med ansvar for strategisk og lokalt arbejdsmiljøarbejde indenfor ergonomi og forflytning. Sideløbende har jeg 40års praksiserfaring med plejearbejde og er meget optaget af det forebyggende arbejde indenfor patienthåndtering, ikke mindst nu hvor vi alle skal være længere på arbejdsmarkedet.

Kontakt mig på

 

morten 2019

Morten

Hjemmesideansvarlig

Jeg er uddannet fysioterapeut i 2008 og har gennem hele mit arbejdsliv arbejdet indenfor beskæftigelsesindsatsen. Både i det private og det offentlige og med forskellige roller som fysioterapeut, leder og/eller koordinator.

Jeg er optaget af hvordan man kan understøtte den enkelte borgers deltagelse i arbejde eller uddannelse, og arbejder bl.a. med udvikling af nye beskæftigelsesindsatser, hvor sundhedsfaglige kompetencer og et stærkt fokus på både borgeren og de lovmæssige rammer på området, er centrale. Jeg er ligeledes optaget af hvordan vi som faggruppe definerer os selv i forhold til hele beskæftigelsesindsatsen, samt hvordan vi i endnu højere grad, kan bidrage hertil. Jeg har i den forbindelse, afholdt en række oplæg omkring emnet i forskellige sammenhænge.

Kontakt mig på

 

peter fys

Peter

Medlem af bestyrelsen

Jeg blev uddannet fysioterapeut i 2017, hvor jeg efter endt uddannelse har arbejdet som beskæftigelsesfysioterapeut med fokus på tilbagevenden til arbejdsmarkedet i et sygedagpenge team.

Jeg arbejder hos en anden aktør på beskæftigelsesområdet, med de primære kunder i kommunerne i hovedstadsområdet. Vores opgave består i at få mennesker på kanten af arbejdsmarkedet til at opnå varig tilknytning hertil igen, samt sikre at de opnår mulighed for selvforsørgelse med hensyntagen til helbredsmæssige udfordringer i alle afskygninger.

Vores primære kunde er jobcentre, hvor min viden til deres arbejdsgange og lovgivningen bag er en central del af min fysioterapeutiske praksis. Vejledning i lovgivning og viden om borgernes forløb på beskæftigelsesområdet, samt stor fokus på ergonomi og tilbagevenden til arbejde er vigtigt for at opnå gode resultater for den enkelte borger. Derudover sigter jeg mod at bevare en høj faglighed omkring de fysioterapeutiske kernekompetencer indenfor de anatomiske og fysiologiske områder, samt de psykologiske og kognitive rammer omkring smerter, motivation og deltagelse i eget liv. 

 

sana

Sana

Medlem af bestyrelsen

Jeg arbejder pt som fysioterapeutisk konsulent i Frederiksberg kommune og konsulterer arbejdspladser i diverse områder om forebyggelse af nedslidning og sygefravær i gennem ergonomi og fysisk trivsel.

Jeg brænder for at facilitere forandring på arbejdspladserne, så vi kan gå gamle og glade på arbejde.

Jeg startede som konsulent i Slagelse i 2013 og stod for at implementere forflytningsalgoritmer. Sidenhen har jeg haft workshops om risikovurderinger i forflytninger på fagligt træf og blevet underviser på kursus om kontorergonomi. Derudover har jeg stor erfaring indenfor træning og smerte efter mange år med træning, som underviser på personlig træner-uddannelser og som holdtræner. På den måde forsøger jeg i høj grad at kombinere viden om træning, smerter og arbejdsmiljø og på den måde gøre tiltag, som kan holde os sunde og raske på arbejdsmarkedet.

Jeg har taget kurser indenfor bl.a. smerte/muskelskeletbesvær, arbejdsmiljø, træning, forflytning, nudging og ergonomi.

Kontakt mig på

 

thomas 2019

Thomas

Kasserer

Jeg har i mange år arbejdet med sundhedsfremme og ergonomi på danske arbejdspladser, herunder hospitaler, industrien, praksissektoren og kontorarbejdspladser.

Min ønsker at simplificere min rådgivning, således at den er let forståeligt og er hurtigt og simpelt at udføre.

Som ejer af flere fysioterapi klinikker og tilhørende fitnesscentre har jeg en naturlig interesse i at ALLE kommer til at bevæge sig mere.

Kontakt mig på

 

Dansk Selskab for Fysioterapi i Arbejdsliv
Vi er et fagligt selskab, der stiller skarpt på forebyggelse af arbejdsfravær og arbejdsmarkedsrettet rehabilitering...