• Ergonomiseminar_16_mandag-94.jpg
 • Ergonomiseminar_16_mandag-6.jpg
 • Ergonomiseminar_16_mandag-35.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_099.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_017.jpg
 • Ergonomiseminar_16_mandag-30.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_001.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_045.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_137.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_105.jpg
 • Ergonomiseminar_16_mandag-41.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_007.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_032.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_061.jpg

Hvad kendetegner en ”beskæftigelsesfys”

Fysioterapeutens praksis på området vil blive belyst ud fra en overordnet betragtning, ligesom beskæftigelsesindsatsen vil blive introduceret og gennemgået i overskrifter. Der gives et bud på hvad der kendetegner en ”beskæftigelsesfys”, samt på hvordan vi kan kvalitetssikre vores praksis på et område som ikke udgør en del af vores traditionelle fagområde. Som afrunding på dagen gives der et bud på fysioterapeutens fremtidige rolle på området.

Start dato 06-05-2019
Slut dato 06-05-2019

Hvad kendetegner en ”beskæftigelsesfys”

Fysioterapeutens praksis på området vil blive belyst ud fra en overordnet betragtning, ligesom beskæftigelsesindsatsen vil blive introduceret og gennemgået i overskrifter. Der gives et bud på hvad der kendetegner en ”beskæftigelsesfys”, samt på hvordan vi kan kvalitetssikre vores praksis på et område som ikke udgør en del af vores traditionelle fagområde. Som afrunding på dagen gives der et bud på fysioterapeutens fremtidige rolle på området.

Start dato 24-05-2019
Slut dato 24-05-2019

Sikkert og sundt arbejde - for alle - hele livet.

– Et bredt flertal på Christiansborg har vedtaget, at pensionsalderen skal hæves i takt med at danskerne bliver ældre. Det betyder, at mange af os skal arbejde til vi bliver 70 år.

Samtidig med at det forventes, at vi arbejder længere, er der øget fokus på, at også særligt sårbare mennesker og mennesker med nedsat funktionsevne, skal være på arbejdsmarkedet. Hvis vi skal lykkes med det, vil det stille store krav til de enkelte arbejdspladser, samt til det gode match mellem arbejdspladsen og mennesket.

På årets ergonomiseminar vil vi stille skarpt på, hvad der skal til for at vi, som de mennesker vi er (med og uden begrænsninger), kan være på en arbejdsplads - og helt til vi når pensionsalderen.

Sted
HUSET
Hindsgavl Alle 2,
5500 Middelfart

Tidspunkt
Mandag d. 27. – tirsdag d. 28. maj 2019

– Der er således tale om et internatkursus.

 

Start dato 27-05-2019
Slut dato 28-05-2019
Sidste frist 15-04-2019

– introduceret af en fysioterapeut

På denne temadag får du mulighed for at få et indblik i beskæftigelsesindsatsens opbygning og praksis, ligesom lovgivningen indenfor udvalgte områder, vil blive præsenteret og gennemgået. Nogle af disse områder vil være sygedagpengeområdet (inkl. jobafklaringsforløb), ressourceforløb og dele af kontanthjælpsområdet. Derudover vil flere af de indsatser, som kan anvendes til at fastholde en borger på arbejdsmarkedet, såsom bl.a. fleksjob og revalidering, blive introduceret.

Start dato 14-06-2019
Slut dato 14-06-2019

Forflytning, vejledning og forebyggende arbejde - trin 1.

Kurset henvender sig til fysioterapeuter og ergoterapeuter som har til opgave at vejlede plejepersonale i hensigtsmæssig forflytningsteknik.

Dato: 26. - 28. juni 2019
Sted: Danhostel Kerteminde & Skovpavillon, Skovvej 45, 5300 Kerteminde

Tilmeldingsfrist: Mandag 15. april 2019

 

Start dato 26-06-2019
Slut dato 28-06-2019
Tilgængelige pladser 17

– introduceret af en fysioterapeut

På denne temadag får du mulighed for at få et indblik i beskæftigelsesindsatsens opbygning og praksis, ligesom lovgivningen indenfor udvalgte områder, vil blive præsenteret og gennemgået. Nogle af disse områder vil være sygedagpengeområdet (inkl. jobafklaringsforløb), ressourceforløb og dele af kontanthjælpsområdet. Derudover vil flere af de indsatser, som kan anvendes til at fastholde en borger på arbejdsmarkedet, såsom bl.a. fleksjob og revalidering, blive introduceret.

Start dato 28-06-2019
Slut dato 28-06-2019

Forflytning, pædagogik og forebyggende arbejde - trin 2. 

Forflytningskurset henvender sig til fysioterapeuter og ergoterapeuter som har til opgave at vejlede plejepersonale i hensigtsmæssig forflytningsteknik.

Det forventes, at deltagerne har gennemført "Forflytning, vejledning og forebyggende arbejde - Trin 1" ( Gennemføres 19.-21.juni 2019, se kursuskalenderen).

Start dato 02-09-2019
Slut dato 04-09-2019
Tilgængelige pladser 21

TEMADAG: Forflytning, helhedsorientering, ergonomisk vurdering - den nye forskning og nye forflytningshjælpemidler

På temadagen vil der overordnet være fokus på forebyggelse af fysiske gener, ulykker og fravær som følge af pleje- og forflytningsarbejde.

På trods af godt 30år med fokus på forflytningskundskab og brug af hjælpemidler, ser vi stadig, at op mod 70% af plejepersonalet oplever lænderygbesvær indenfor 3 måneder og forflytning bliver stadig peget på som værende højrisiko-arbejde.

På Trin 3 sætter vi fokus på centrale aspekter i fremtidens forebyggende forflytningsarbejde.

Temadagen henvender sig til terapeuter, som arbejder med forflytning og ergonomisk vejledning af personale og ledelse. 

Praktiske oplysninger
Tid: 12. dec. 2019 kl. 9-16.00 i Nyborg

Sted: Huset, Middelfart, Hindsgavl Alle 2, 5500 Middelfart

 

 

 

Start dato 12-12-2019
Slut dato 12-12-2019
Tilgængelige pladser 49

Fagforum for Ergoterapifagligt Selskab for Ergoterapeuter i Arbejdsliv
& Dansk Selskab for Fysioterapi i Arbejdsliv