• Ergonomiseminar_16_tirsdag_007.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_032.jpg
 • Ergonomiseminar_16_mandag-6.jpg
 • Ergonomiseminar_16_mandag-30.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_137.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_105.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_099.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_001.jpg
 • Ergonomiseminar_16_mandag-94.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_045.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_061.jpg
 • Ergonomiseminar_16_mandag-35.jpg
 • Ergonomiseminar_16_mandag-41.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_017.jpg

Kommende Arrangementer

Kursusdagen er særligt målrettet fysioterapeuter, som arbejder indenfor beskæftigelsesområdet. Herunder fysioterapeuter som er ansat i et jobcenter, fysioterapeuter som er ansat hos ”anden aktør” eller fysioterapeuter som varetager beskæftigelsesrettede tilbud i andet regi.

Formål
Formålet med kursusdagen er, at du opnår en viden, som kan understøtte dit samarbejde med beskæftigelsesmedarbejdere, jobkonsulenter og andre faggrupper indenfor beskæftigelsesområdet. Det er ligeledes et mål at du opnår en viden, som du kan bruge til at styrke evalueringen af den fysioterapeutiske praksis på beskæftigelsesområdet.

Temadagen afholdes i Hillerød.

Start dato 05-03-2025
Slut dato 05-03-2025
Sidste frist 20-02-2024

Kursusdagen er særligt målrettet fysioterapeuter, som arbejder indenfor beskæftigelsesområdet. Herunder fysioterapeuter som er ansat i et jobcenter, fysioterapeuter som er ansat hos ”anden aktør” eller fysioterapeuter som varetager beskæftigelsesrettede tilbud i andet regi.

Formål
Formålet med kursusdagen er, at du opnår en viden, som kan understøtte dit samarbejde med beskæftigelsesmedarbejdere, jobkonsulenter og andre faggrupper indenfor beskæftigelsesområdet. Det er ligeledes et mål at du opnår en viden, som du kan bruge til at styrke evalueringen af den fysioterapeutiske praksis på beskæftigelsesområdet.

Temadagen afholdes i Århus.

Start dato 12-03-2025
Slut dato 12-03-2025
Sidste frist 20-02-2024

Denne kursusdag er målrettet alle fysioterapeuter, både i privat, kommunalt og regionalt regi, som af forskellige årsager ønsker at støtte op om patientens eller borgerens arbejdsliv.

En stor del af de patienter og borgere vi møder praksis, oplever at deres arbejdsliv er udfordret på grund af smerter, sygdom og/eller andre årsager. Konsekvenserne heraf kan være omfattende, både for den enkelte, for arbejdspladserne og for vores samfund, hvorfor det er vigtigt, at vi som fysioterapeuter formår at støtte op om vores patienters og borgeres arbejdsliv.

På denne kursusdag sætter vi fokus på, hvordan du i praksis kan støtte op om patientens eller borgerens deltagelse i arbejde, ligesom du får et indblik i nogle af de mange fordele, som kan være forbundet hermed.

Temadagen afholdes i Århus. 

Start dato 21-03-2025
Slut dato 21-03-2025
Sidste frist 01-03-2024

Denne kursusdag er målrettet alle fysioterapeuter, både i privat, kommunalt og regionalt regi, som af forskellige årsager ønsker at støtte op om patientens eller borgerens arbejdsliv.

En stor del af de patienter og borgere vi møder praksis, oplever at deres arbejdsliv er udfordret på grund af smerter, sygdom og/eller andre årsager. Konsekvenserne heraf kan være omfattende, både for den enkelte, for arbejdspladserne og for vores samfund, hvorfor det er vigtigt, at vi som fysioterapeuter formår at støtte op om vores patienters og borgeres arbejdsliv.

På denne kursusdag sætter vi fokus på, hvordan du i praksis kan støtte op om patientens eller borgerens deltagelse i arbejde, ligesom du får et indblik i nogle af de mange fordele, som kan være forbundet hermed.

Temadagen afholdes i Hillerød

Start dato 28-03-2025
Slut dato 28-03-2025
Sidste frist 01-03-2024

Denne kursusdag er målrettet alle fysioterapeuter, både i privat, kommunalt og regionalt regi, som ønsker at støtte op om patientens eller borgerens arbejdsliv.

Der kan være mange årsager til, at vores patienter og borgere oplever udfordringer i forhold til deres arbejdsliv, når de har ondt, er ramt af sygdom e.l. Herunder både biologiske, psykologiske og sociale årsager. Som fysioterapeuter har vi mulighed for at hjælpe vores patienter og borgere med at imødekomme en lang række af disse årsager, men det kræver at vi kender til dem, formår at identificere dem og ved hvordan vi skal håndtere dem i vores samarbejde med patienten/borgeren.

På denne kursusdag får du et indblik i en række af de forhold, som kan udfordre patientens eller borgerens deltagelse i arbejde, samt i hvordan du kan identificere og imødekomme disse i din fysioterapeutiske praksis. 

Temadagen afholdes i Århus. 

Start dato 19-04-2025
Slut dato 19-04-2025
Sidste frist 01-04-2024

Denne kursusdag er målrettet alle fysioterapeuter, både i privat, kommunalt og regionalt regi, som ønsker at støtte op om patientens eller borgerens arbejdsliv.

Der kan være mange årsager til, at vores patienter og borgere oplever udfordringer i forhold til deres arbejdsliv, når de har ondt, er ramt af sygdom e.l. Herunder både biologiske, psykologiske og sociale årsager. Som fysioterapeuter har vi mulighed for at hjælpe vores patienter og borgere med at imødekomme en lang række af disse årsager, men det kræver at vi kender til dem, formår at identificere dem og ved hvordan vi skal håndtere dem i vores samarbejde med patienten/borgeren.

På denne kursusdag får du et indblik i en række af de forhold, som kan udfordre patientens eller borgerens deltagelse i arbejde, samt i hvordan du kan identificere og imødekomme disse i din fysioterapeutiske praksis.  

Temadagen afholdes i Hillerød.

Start dato 26-04-2025
Slut dato 26-04-2025
Sidste frist 01-04-2024

Denne kursusdag er målrettet alle fysioterapeuter, både i privat, kommunalt og regionalt regi, som ønsker at støtte op om patientens eller borgerens arbejdsliv.

Når patienten eller borgeren oplever, at deres arbejdsliv er udfordret af smerter, sygdom og/eller andre årsager, er der ofte en række tiltag, som kan iværksættes via både arbejdspladsen og jobcenteret, for at imødekomme disse udfordringer. Samtidigt er der også forskellige måder hvorpå du kan vurdere, om både din og den samlede arbejdsrettede indsats, reelt har en effekt på borgerens arbejdsliv.

På denne kursusdag får du et indblik i hvordan både virksomheder og jobcentre kan være med til at understøtte patientens eller borgerens deltagelse i arbejde, samt i hvordan du aktivt kan bruge denne viden i dit forløb med patienten eller borgeren. Derudover får du et indblik i hvordan du kan evaluere effekten af din egen intervention set i forhold til patientens eller borgerens deltagelse i arbejde.

Temadagen afholdes i Århus.

Start dato 23-05-2025
Slut dato 23-04-2025
Sidste frist 01-05-2024

Denne kursusdag er målrettet alle fysioterapeuter, både i privat, kommunalt og regionalt regi, som ønsker at støtte op om patientens eller borgerens arbejdsliv.

Når patienten eller borgeren oplever, at deres arbejdsliv er udfordret af smerter, sygdom og/eller andre årsager, er der ofte en række tiltag, som kan iværksættes via både arbejdspladsen og jobcenteret, for at imødekomme disse udfordringer. Samtidigt er der også forskellige måder hvorpå du kan vurdere, om både din og den samlede arbejdsrettede indsats, reelt har en effekt på borgerens arbejdsliv.

På denne kursusdag får du et indblik i hvordan både virksomheder og jobcentre kan være med til at understøtte patientens eller borgerens deltagelse i arbejde, samt i hvordan du aktivt kan bruge denne viden i dit forløb med patienten eller borgeren. Derudover får du et indblik i hvordan du kan evaluere effekten af din egen intervention set i forhold til patientens eller borgerens deltagelse i arbejde.

Temadagen afholdes i Hillerød.

Start dato 30-05-2025
Slut dato 30-04-2025
Sidste frist 01-05-2024

Fagforum for Ergoterapifagligt Selskab for Ergoterapeuter i Arbejdsliv
& Dansk Selskab for Fysioterapi i Arbejdsliv