– Hvordan hjælper vi borgeren/patienten på vej?

Denne dag vil der blive sat fokus på relevansen af at stille arbejdsmarkedet op som et mål for den fysioterapeutiske intervention, ligesom begrebet ”arbejdsevne”, vil blive inddraget med henblik på at belyse, hvad vi som fysioterapeuter kan gøre for at hjælpe borgeren på vej. I forlængelse heraf sættes der fokus på evaluering og effektmåling af den fysioterapeutiske praksis på området.

Start dato 11-03-2019
Slut dato 11-03-2019

– Hvordan hjælper vi borgeren/patienten på vej?

Denne dag vil der blive sat fokus på relevansen af at stille arbejdsmarkedet op som et mål for den fysioterapeutiske intervention, ligesom begrebet ”arbejdsevne”, vil blive inddraget med henblik på at belyse, hvad vi som fysioterapeuter kan gøre for at hjælpe borgeren på vej. I forlængelse heraf sættes der fokus på evaluering og effektmåling af den fysioterapeutiske praksis på området.

Start dato 25-03-2019
Slut dato 25-03-2019

Hvad kendetegner en ”beskæftigelsesfys”

Fysioterapeutens praksis på området vil blive belyst ud fra en overordnet betragtning, ligesom beskæftigelsesindsatsen vil blive introduceret og gennemgået i overskrifter. Der gives et bud på hvad der kendetegner en ”beskæftigelsesfys”, samt på hvordan vi kan kvalitetssikre vores praksis på et område som ikke udgør en del af vores traditionelle fagområde. Som afrunding på dagen gives der et bud på fysioterapeutens fremtidige rolle på området.

Start dato 06-05-2019
Slut dato 06-05-2019

Hvad kendetegner en ”beskæftigelsesfys”

Fysioterapeutens praksis på området vil blive belyst ud fra en overordnet betragtning, ligesom beskæftigelsesindsatsen vil blive introduceret og gennemgået i overskrifter. Der gives et bud på hvad der kendetegner en ”beskæftigelsesfys”, samt på hvordan vi kan kvalitetssikre vores praksis på et område som ikke udgør en del af vores traditionelle fagområde. Som afrunding på dagen gives der et bud på fysioterapeutens fremtidige rolle på området.

Start dato 24-05-2019
Slut dato 24-05-2019

Sikkert og sundt arbejde - for alle - hele livet.

– Et bredt flertal på Christiansborg har vedtaget, at pensionsalderen skal hæves i takt med at danskerne bliver ældre. Det betyder, at mange af os skal arbejde til vi bliver 70 år.

Samtidig med at det forventes, at vi arbejder længere, er der øget fokus på, at også særligt sårbare mennesker og mennesker med nedsat funktionsevne, skal være på arbejdsmarkedet. Hvis vi skal lykkes med det, vil det stille store krav til de enkelte arbejdspladser, samt til det gode match mellem arbejdspladsen og mennesket.

På årets ergonomiseminar vil vi stille skarpt på, hvad der skal til for at vi, som de mennesker vi er (med og uden begrænsninger), kan være på en arbejdsplads - og helt til vi når pensionsalderen.

Sted
HUSET
Hindsgavl Alle 2,
5500 Middelfart

Tidspunkt
Mandag d. 27. – tirsdag d. 28. maj 2019 (internat). 

Start dato 27-05-2019
Slut dato 28-05-2019
Sidste frist 15-04-2019

– introduceret af en fysioterapeut

På denne temadag får du mulighed for at få et indblik i beskæftigelsesindsatsens opbygning og praksis, ligesom lovgivningen indenfor udvalgte områder, vil blive præsenteret og gennemgået. Nogle af disse områder vil være sygedagpengeområdet (inkl. jobafklaringsforløb), ressourceforløb og dele af kontanthjælpsområdet. Derudover vil flere af de indsatser, som kan anvendes til at fastholde en borger på arbejdsmarkedet, såsom bl.a. fleksjob og revalidering, blive introduceret.

Start dato 14-06-2019
Slut dato 14-06-2019

– introduceret af en fysioterapeut

På denne temadag får du mulighed for at få et indblik i beskæftigelsesindsatsens opbygning og praksis, ligesom lovgivningen indenfor udvalgte områder, vil blive præsenteret og gennemgået. Nogle af disse områder vil være sygedagpengeområdet (inkl. jobafklaringsforløb), ressourceforløb og dele af kontanthjælpsområdet. Derudover vil flere af de indsatser, som kan anvendes til at fastholde en borger på arbejdsmarkedet, såsom bl.a. fleksjob og revalidering, blive introduceret.

Start dato 28-06-2019
Slut dato 28-06-2019

Fagforum for Ergoterapifagligt Selskab for Ergoterapeuter i Arbejdsliv
& Dansk Selskab for Fysioterapi i Arbejdsliv