Ergonomiseminar 2019

Sikkert og sundt arbejde - for alle - hele livet.

– Et bredt flertal på Christiansborg har vedtaget, at pensionsalderen skal hæves i takt med at danskerne bliver ældre. Det betyder, at mange af os skal arbejde til vi bliver 70 år.

Samtidig med at det forventes, at vi arbejder længere, er der øget fokus på, at også særligt sårbare mennesker og mennesker med nedsat funktionsevne, skal være på arbejdsmarkedet. Hvis vi skal lykkes med det, vil det stille store krav til de enkelte arbejdspladser, samt til det gode match mellem arbejdspladsen og mennesket.

På årets ergonomiseminar vil vi stille skarpt på, hvad der skal til for at vi, som de mennesker vi er (med og uden begrænsninger), kan være på en arbejdsplads - og helt til vi når pensionsalderen.

Program
Se nedenfor.

Sted
HUSET
Hindsgavl Alle 2,
5500 Middelfart

Tidspunkt
Mandag d. 27. – tirsdag d. 28. maj 2019

Kurset er et internatkursus, bespisning og overnatning er derfor inkluderet i prisen.

Tilmeldingsfrist:
15. april 2019

Pris
For medlemmer: 3.500.- kroner
For ikke medlemmer: 3.850.- kroner

Betaling
Når kursustilmeldingen lukker vil du modtage en faktura fra Ergoterapeutforeningen, Etf.
Det er vigtigt, at du udfylder cvr-nummer og evt. EAN-nummer, hvis din arbejdsgiver betaler for dig.

Annullering af deltagelse
– Ved annullering 8-10 uger før afholdelse betales 25% af deltagergebyret
– Ved annullering 4-8 uger før afholdelse – betales 50% af deltagergebyret
– Ved annullering mindre end 4 uger før afholdelse – betales 100% af deltagergebyret

Mere information
Vil du vide mere så kontakt Gitte Arbjerg fra DANSK SELSKAB FOR FYSIOTERAPI I ARBEJDSLIV

PROGRAM

Klik på datoerne nedenfor: 

Program - 27. maj 2019

Program d. 27. maj 2019 - Vi bevæger os ind i fremtiden

09.00 til 09.30

Ankomst og velkomst: morgenbrød, formål og program for ergonomiseminar 2019 ved planlægningsgruppen.

09.30 til 10.30

Hvad skal der til på arbejdspladserne for at ”vi” kan holde til at arbejde der…. Alle sammen …. Og hele livet. ”Vi” er i den sammenhæng både friske raske medarbejdere, men også medarbejdere, der har begrænsninger.

Direktør Flemming Pedersen, Team Arbejdsliv

10.30 til 12.30

PERMA-projektet - kvalificerer rådgivningen rettet mod Muskel-Skelet-Besvær (MSB)

Smerter i muskler og led er en af de helt store årsager til tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, i utide. Trods mange års indsats er forekomsten af MSB uforandret. Nu gennemfører NFA og Arbejdsmiljørådgiverne et forskningsprojekt, som sætter fokus på forebyggelse af MSB gennem Praksis og Evidensbaseret Rådgivning om Muskel- og skeletbesvær for Arbejdsmiljørådgivere.

Seniorforsker, cand.scient og fysioterapeut, Charlotte Diana Nørregaard Rasmussen, NFA fortæller om projektets anbefalinger og værktøjer efterfulgt af debat og workshop.

12.30 til 13.30

Frokost.

13.30 til 14.30

Længst muligt i arbejdslivet med løft, træk og skub og andre arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser – hvad mener Arbejdstilsynet?
Med og uden funktionsnedsættelse. Hvad kan Arbejdstilsynet mene noget om?

Naja Bock Andersen og Anna Mette Svanborg fra Arbejdstilsynet.

AT har desværre på grund af valget måtte aflyse udadrettede aktiviteter og vi arbejder på at finde en anden oplægsholder

14.30 til 14.45

Pause.

14:45 til 15:45

Workshop 1:
I denne workshop sættes der fokus på hvilke parametre, som vi med fordel kan rette vores indsats mod, når det kommer til at hjælpe nogle af de mest udsatte borgere ud på arbejdsmarkedet. Herunder borgere på kontanthjælp eller i ressourceforløb. Begreber som evaluering, effekt og progressionsmål vil danne udgangspunkt for en fælles drøftelse af hvordan vi kan målrette og kvalitetssikre vores praksis på området.

Workshop 2:
I denne workshop drøfter vi manuel håndtering af personer. Arbejdstilsynet støder ofte på, at håndteringen af personer bliver udfordret af på den ene side at skulle foregå sikkerhedsmæssigt forsvarligt og på den anden side hensyntagen til fx træning af borgerens funktionsniveau og hensyn til borgerens værdighed etc. Vi vil sammen med workshoppens deltagere drøfte, hvilke problematikker der findes i forskellige brancher, herunder eks. døgninstitutioner, hospitaler, plejen mv., og hvilke forebyggende spor der har god effekt.

Anna Mette Svanborg og Naja Bock Andersen fra Arbejdstilsynet.

Grundet afbud fra AT vil denne workshop få en anden facilitator end oprindelig annonceret. Emnet vil være det samme, men måske vil der ske en justering.

15:45 til 16.45

Rejsen fra ”Lærende audit” til ”Tjek på ergonomien” - Forflytning og ergonomi på Rigshospitalet. Et eksempel på en metode til forandring.

Oplægget vil give dig nogle klare anbefalinger og stille skarpt på nogle af de faldgruber der er, når du/I skal drive ergonomiske- eller forflytningsmæssige indsatser og generelt APV-arbejde i din virksomhed.

Du vil blive præsenteret for nogle værktøjer, som du let kan tage i brug og der vil endvidere være mulighed for kort at berøre enkelte spørgsmål i plenum.

Fysioterapeut og ergonomisk konsulent, Jonas Lichtbach er rejseleder.

16.45 til 17.00

Kort refleksion - Hvad tager jeg med mig fra i dag?

17.15 til 18.30

Generalforsamlinger.

19.15 til 21.00

Middag.

Ret til ændringer forbeholdes

Program - 28. maj 2019

Program d. 28. maj 2019 - Vi bevæger os ind i fremtiden

09.00 til 09.15

Dagens program ved planlægningsgruppen.

09.15 til 10.15

Trends/megatrends i fremtidens arbejdsmarked, set i relation til MSB. Hvordan kommer fremtidens arbejdspladser til at se ud ? Hvad betyder det for den måde, vi arbejder med arbejdsmiljø og ergonomi på.

Oplæg med indlagte refleksioner undervejs ved “Fremtidskonsulent” Karina Kaa Hermansen, Sustainable Lead.

10.15-11.15

Workshop i grupper efter fremtidsforsker - med udgangspunkt i spørgsmål formuleret af Karina

11.15 til 11.30

Pause

11.30 til 12.30

Guldlok princippet.

NFA præsenterer fremtidens potentiale i “positiv ergonomi”. Når arbejdsbelastningerne er designet, så medarbejderen ikke belastes for meget og ikke for lidt, men lige præcis nok til at opnå en positiv helbredseffekt. Hvordan skal arbejdet tilrettelægges så rengøringsassistenter, pædagoger og alle andre går hjem, sundere end de kom ? Oplæg, dialog og debat.

Forsker Mark Lidegaard og professor Andreas Holtermann, begge NFA, fortæller om fremtidens ergonomi og forskningen heri.

12.30 til 13.30

Frokost

13.30 - 14.30

Hvilke dilemmaer og/eller perspektiver giver de ovennævnte indblik i fremtiden anledning til?

Perspektivering og drøftelse ved Arbejdsmiljøchef Lars Andersen, Lederne, arbejdsmiljøkonsulent Charlotte Bredal, FOA og professor Andreas Holtermann, NFA

14.30 til 15.00

Evaluering - kort evaluering i plenum og input til næste års seminar. (incl kaffe og kage)

15.00 til 15.15

Tak for denne gang.


Ret til ændringer forbeholdes

Hent program som pdf

 

ALLE PLADSER ER OPTAGET

 

Arrangement oversigt

Start dato 27-05-2019
Slut dato 28-05-2019
Sidste frist 20-05-2019
Det foregår Huset i Middelfart