Fysioterapeuten i beskæftigelsesindsatsen – Hillerød

Hvad kendetegner en ”beskæftigelsesfys”

Fysioterapeutens praksis på området vil blive belyst ud fra en overordnet betragtning, ligesom beskæftigelsesindsatsen vil blive introduceret og gennemgået i overskrifter. Der gives et bud på hvad der kendetegner en ”beskæftigelsesfys”, samt på hvordan vi kan kvalitetssikre vores praksis på et område som ikke udgør en del af vores traditionelle fagområde. Som afrunding på dagen gives der et bud på fysioterapeutens fremtidige rolle på området.

Målgruppe
Dagen henvender sig primært til fysioterapeuter som allerede varetager opgaver i beskæftigelsesindsatsen eller som er på vej til at træde ind på området. Der vil dagen igennem være fokus på erfaringsudveksling og på at skabe en fælles forståelse for vores rolle på området.

Sted
Hillerød d. 6.5.19

– Nærmere oplysninger omkring tid og sted for afholdelse af de enkelte dage, fremsendes til de tilmeldte hurtigst muligt efter tilmeldingsfristen.

Pris
950,- pr. deltager. 
800,- hvis du er du medlem af Ergoterapifagligt Selskab for Ergoterapeuter i Arbejdsliv eller Dansk Selskab for Fysioterapi i Arbejdsliv.

Tilmeldingsfrist
25.3.19

Mere information

Spørgsmål til dagene kan rettes til Morten Alberg på tlf. 2345 6323 eller

 

Arrangement oversigt

Start dato 06-05-2019
Slut dato 06-05-2019
Det foregår Hillerød

Fagforum for Ergoterapifagligt Selskab for Ergoterapeuter i Arbejdsliv
& Dansk Selskab for Fysioterapi i Arbejdsliv