Når målet er arbejdsmarkedet – Hillerød

– Hvordan hjælper vi borgeren/patienten på vej?

Denne dag vil der blive sat fokus på relevansen af at stille arbejdsmarkedet op som et mål for den fysioterapeutiske intervention, ligesom begrebet ”arbejdsevne”, vil blive inddraget med henblik på at belyse, hvad vi som fysioterapeuter kan gøre for at hjælpe borgeren på vej. I forlængelse heraf sættes der fokus på evaluering og effektmåling af den fysioterapeutiske praksis på området.

Dagen henvender sig til fysioterapeuter som arbejder med borgere der står udenfor arbejdsmarkedet eller som er i risiko herfor. Der vil i løbet af dagen være fokus på, hvordan vi kan støtte borgeren i at blive på arbejdsmarkedet, samt på hvordan vi kan hjælpe borgeren ud på arbejdsmarkedet.

Tid
Hillerød d. 11.3.19, klokken 9.00 - 15.00

Sted
FrederiksborgCentret
Milnersvej 39, 3400 Hillerød

Pris
950,- pr. deltager. 
800,- hvis du er du medlem af Ergoterapifagligt Selskab for Ergoterapeuter i Arbejdsliv eller Dansk Selskab for Fysioterapi i Arbejdsliv.

Mere information
Spørgsmål til dagene kan rettes til Morten Alberg på tlf. 2345 6323 eller

 

Arrangement oversigt

Start dato 11-03-2019
Slut dato 11-03-2019