Hvert år vælges tre nye bestyrelsesmedlemmer, som hver især sidder for to år ad gangen. Derudover vælges der hvert år to suppleanter, som hver især sidder for et år ad gangen.

I bestyrelsesarbejdet skelnes der ikke mellem hvem der er medlemmer og hvem der er suppleanter, da vi alle arbejder for at fremme vores fælles mål om at styrke den fysioterapeutiske praksis relateret til den enkeltes arbejdsliv.

Bestyrelsen afholder møder 4 gange årligt.

Mere information
Vil du videre mere om bestyrelsen og vores arbejde, så er du velkommen til at kontakte os. Klik her

Dansk Selskab for Fysioterapi i Arbejdsliv
Vi er et fagligt selskab, der stiller skarpt på forebyggelse af arbejdsfravær og arbejdsmarkedsrettet rehabilitering...

Til alle medlemmer af Dansk Selskab for Fysioterapi i Arbejdsliv

Grundet COVID-19 og det følgende forbud mod forsamlinger, har vi valgt at udskyde foreningens generalforsamling, der var planlagt til afholdelse d. 25. maj 2020 i forbindelse med Ergonimiseminar.

Vi vil indkalde til en ny Generalforsamling med ordinært varsel, når dette igen er muligt. Vi vil derudover, i den kommende periode frem mod en ny generalforsamling, betragte vores mandat som værende begrænset, og vil derfor ikke vedtage større forpligtende beslutninger i bestyrelsen.

Ergonomiseminar 2020
Vær opmærksomme på, at vi har flyttet vores Ergonomiseminar til oktober 2020. Såfremt det lader sig gøre, vil vi som vanligt, stile efter at afholde generalforsamlingen i sammenhæng hermed.

På vegne af bestyrelsen

Gitte Arnbjerg

Formand